Які в креативних компаніях працюють фахівці ?

В цій статті ми спробуємо розібратись із тим, які в креативних компаніях працюють фахівці, а також окремо розглянемо те, які задачі доручають дизайнерам відповідно до їхнього профілю, та в яких креативних компаніях імовірніше за все трапляються подібні фахівці.

Одразу маємо зробити два застереження.

  • По-перше, в Україні не існує універсально застосованої системи класифікації творчих фахівців. Відтак в багатьох компаніях їх ролі інтерпретують на власний розсуд. Формуючи власний опис, ми досліджували опис вакансій та результати індивідуальних інтерв’ю представників креативних індустрій.

  • По-друге, в матеріалі ми радше описуємо певні ролі, ніж фактичні ознаки фахівців. В реальній практиці фахівці мають індивідуальні особливості та навички. І відповідно, поширеною є ситуація, коли дизайнер водночас може виконувати задачі дизайнера взаємодії та дизайнера інтерфейсів або ж графічного дизайнера та ілюстратора. Тож не варто намагатись звузити власний творчий діапазон до формальної позиції в компанії.

Графічний дизайнер

Photo courtesy of olivia mew(CC No Derivatives)

Графічний дизайн — це галузь дизайну, в якій дизайн-продукти створюються за допомогою графічних засобів (типографії, ілюстрацій, колірних палітр тощо). Відповідно, поняття графічного дизайну само собою включає одразу декілька галузей: дизайн друкованої продукції, рекламний дизайн, редакторський дизайн, дизайн навігації, вебдизайн тощо.

Формально під поняттям «графічний дизайнер» ми могли б розуміти дизайнера, що працює в будь-якому з цих напрямків. Але на практиці таке узагальнення є невідповідним.

Сьогодні, коли компанії шукають графічних дизайнерів, вони прагнуть знайти фахівця, що вміє працювати з рядом графічних редакторів та розуміється в особливостях роботи як з цифровими макетами, так і з друкованою продукцією.

Графічні дизайнери можуть працювати в різних типах компаній, але найчастіше зустрічаються в дизайн-студіях, рекламних та брендингових агенціях.

Окремим випадком графічного дизайнера є цифрові дизайнери (діджитал-дизайнери). Це фахівці, які працюють виключно з дизайн-продуктами, поширення яких відбувається тільки в цифровому вигляді й, відповідно, не готується до друку. Такі дизайнери часто працюють в цифрових агенціях (діджитал-агенціях).

Які задачі виконують графічні дизайнери

Розробляють фірмові стилі, макети носіїв фірмового стилю (візитівок, фірмових бланків, конвертів, презентацій тощо), презентації, плакати, макети реклами тощо.

З якими інструментами працюють графічні дизайнери

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, CorelDraw, PowerPoint.

Вебдизайнер

Photo courtesy of olivia mew(CC No Derivatives)

Вебдизайнери працюють над дизайн-продуктами, що створюються для використання у мережі інтернет. Але було б певним спрощенням сказати, що вони створюють дизайн для вебсайтів, адже різновидів дизайн-продуктів в інтернеті багато. Це можуть бути посадкові сторінки, корпоративні сайти, інтернет-магазини, онлайн-сервіси тощо.

Вебдизайн сьогодні — цілий напрям в дизайні, який має чимало відгалужень. Процес проєктування різних онлайн-продуктів дуже різний. Так, в посадкових сторінках дизайнерам доводиться думати про проєкт з маркетингової точки зору. А от в онлайн-сервісах більше цінується зручність інтерфейсу, його продуманість та технологічність.

Найчастіше позиції вебдизайнерів трапляються в вебстудіях та веб-продакшенах. Рідше — в цифрових і рекламних агенціях.

Які задачі виконують вебдизайнери

Розробляють макети вебсайтів, проєктують онлайн-інтерфейси, створюють нескладні посадкові сторінки.

З якими інструментами працюють вебдизайнери

Adobe Photoshop, Sketch, Figma, Principle, Zeplin, Tilda (або WebFlow).

Дизайнер взаємодії (UX-дизайнер)

Photo courtesy of olivia mew(CC No Derivatives)

Дизайнери взаємодії (їх ще часто називають UX-дизайнери від англійського словосполучення user experience, тобто досвід користувача) — це категорія дизайнерів, що займається проєктуванням взаємодії користувачів з продуктом.

Найчастіше таких дизайнерів асоціюють з розробкою мобільних застосунків та онлайн-продуктів, але насправді вони здатні застосовувати свої навички для розробки систем взаємодії з клієнтами й поза цифровим середовищем. Наприклад, проєктувати алгоритми обслуговування клієнтів в банках, супермаркетах чи на станціях автозаправки.

Одним з ключових критеріїв якості роботи таких дизайнерів є зручність продукту (її на професійному жаргоні ще називають юзабіліті).

Найчастіше такі дизайнери трапляються в продуктових компаніях та вебстудіях. Рідше — в рекламних та цифрових студіях.

Які задачі виконують дизайнери взаємодії

Описують користувацькі сценарії, створюють прототипи інтерфейсів, аналізують вже наявні інтерфейси та шукають способи підвищення зручності продукту.

З якими інструментами працюють дизайнери взаємодії

InVision, Axure, Xmind, Miro, Figma.

Дизайнер інтерфейсів (UI-дизайнер)

Photo courtesy of olivia mew(CC No Derivatives)

Існує поширена омана, наче дизайнери взаємодії та дизайнери інтерфейсів — одні й ті самі люди.

Насправді хоч ці фахівці й намагаються паралельно розвивати ці навички, все ж таки їх варто розділяти.

Дизайнери взаємодії розробляють користувацькі сценарії, прототипи майбутньої системи, а дизайнери інтерфейсів працюють над конкретним його втіленням, створюють візуальне представлення системи — власне, графічні інтерфейси.

Найчастіше такі дизайнери трапляються в продуктових компаніях, вебстудіях та цифрових агенціях.

Які задачі виконують дизайнери інтерфейсів

Розробляють графічні інтерфейси для онлайн-продуктів, мобільних та комп’ютерних застосунків.

З якими інструментами працюють дизайнери інтерфейсів

Adobe Photoshop, Sketch, Figma, Principle, Zeplin.

Моушн-дизайнер

Photo courtesy of olivia mew(CC No Derivatives)

Моушн-дизайнери створюють відеоролики.

Окремих типів роликів існує безліч. Взяти хоча б вступні титри до фільмів про Джеймса Бонда — чудовий приклад роботи моушн-дизайнера. Ще один чудовий приклад — всі освітні відео курсу «Основи дизайну». Їх нам допомогла створити талановита моушн-дизайнерка — Настя Дев’ятова.

Моушн-дизайнери найчастіше трапляються в рекламних та цифрових агенціях, а ще чимало фахівців працюють в незалежному форматі, або ж у відеопродакшнах (про них ми ще розкажемо в наступних курсах).

Які задачі виконують моушн-дизайнери

Якщо два десятиліття тому моушн-дизайнери здебільшого працювали для кіно та телебачення, то з розвитком інтернет-технологій сфера застосування їх талантів суттєво розширилась. Їх часто залучають для створення невеличких роликів для публікації в соціальних мережах, для оформлення відеокейсів, розробки відеопрезентацій та відеовізуалізацій інтерфейсів.

З якими інструментами працюють моушн-дизайнери

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe AfterEffects, Cinema 4D, Adobe Premiere.

Ілюстратор

Photo courtesy of olivia mew(CC No Derivatives)

Ілюстратори створюють ілюстративне оформлення для різноманітних дизайн-проєктів.

У більшості креативних компаній такі фахівці працюють поза штатом, а проєкти виконують на контрактній основі, оскільки в багатьох ілюстраторів є власний, досить унікальний стиль, за яким їх досить легко розпізнати.

В деяких компаніях ілюстратори працюють на постійній основі. Наприклад, часто в ігрових студіях у штаті є постійний ілюстратор.

Які задачі виконують ілюстратори

У випадку книг — це може бути оформлення обкладинок та сюжетні ілюстрації. В інтерфейсах — тематичні ілюстрації та іконки. Але при цьому діапазон застосування їх навичок набагато ширший. Ілюстратори можуть створювати плакати, оформлення для білбордів, розписувати стіни, робити принти для футболок тощо.

З якими інструментами працюють ілюстратори

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Procreate, Adobe Fresco.

Артдиректор

Photo courtesy of olivia mew(CC No Derivatives)

Артдиректорами мріють стати якоїсь миті чимало дизайнерів. По суті, ця позиція дослівно означає «художній керівник», і тому ключовим завданням артдиректора є саме пошук правильного творчого рішення для дизайн-продукту.

В дизайн-студіях артдиректор керує творчим пошуком безпосередньо, а у цифрових та рекламних агенціях він часто робить це спільно з креативним директором.

Часто в невеликих командах артдиректор виконує також управлінську функцію в роботі дизайнерів — слідкує за дотриманням термінів виконання проєкту, розподілом навантажень між окремими фахівцями. Але все ж головним його завданням є дотримання якості візуальної складової дизайн-продукту. Іноді артдиректори беруть участь в проєкті й в якості дизайнера.

Дизайн-директор (або ж директор з дизайну)

Photo courtesy of olivia mew(CC No Derivatives)

Функції дизайн-директора здебільшого подібні до функцій артдиректора, і в багатьох маленьких компаніях ця позиція по суті є аналогічною до позиції артдиректора.

Але взагалі позиція дизайн-директора більше характерна для корпорацій, діяльність яких щільно пов’язана з дизайн-складовою. Наприклад, така позиція є в компанії Apple. Там цю посаду до 2019 року займав відомий дизайнер Джоні Айв.

В зону відповідальності дизайн-директора часто входять всі задачі, пов’язані з візуальним представленням продуктів — від безпосереднього контролю проєктування до візуальних комунікацій бренду в будь-яких проявах.

Креативний директор

Photo courtesy of olivia mew(CC No Derivatives)

У рекламних та цифрових агенціях креативні директори займаються розробкою маркетингових та комунікаційних стратегій, а також концепцій для реклами та генерацією творчих ідей.

Безпосередньо креативним директорам підпорядковуються копірайтери. Разом вони створюють комерційні тексти, слогани, рекламні сценарії тощо.

Як правило, в ієрархії агенції посада креативного директора вища за посаду артдиректора, оскільки в межах проєкту відповідальність креативного директора дещо ширша.

Копірайтер

Photo courtesy of olivia mew(CC No Derivatives)

Слово копірайтер походить від англійського слова copywriter, яке своєю чергою складається з двох слів — copy (тобто «рекламний текст» або «комерційний текст») та writer (тобто «письменник»). Тож можна сказати, що інша назва цього типу фахівців — комерційні письменники.

Це вони разом з креативними директорами вигадують слогани та чудернацькі написи на білбордах, пишуть дописи для соціальних мереж, тексти для вебсайтів та посадкових сторінок.

Оскільки тексти є невіддільною складовою майже будь-яких макетів, взаємодія з копірайтерами для дизайнерів є вкрай поширеною.

Акаунт-менеджер

Photo courtesy of olivia mew(CC No Derivatives)

Акаунт-менеджерами називають фахівців, задача яких полягає у налагодженні взаємовідносин з клієнтами та здійсненні продажів послуг компанії. Їх ще називають менеджерами по роботі з клієнтами.

Саме через них в компанії з’являються нові замовлення. Але акаунт-менеджери не лише продають послуги клієнтам. Вони також слідкують за тим, наскільки клієнт залишився задоволений послугами компанії.

Адже вони прагнуть зробити так, щоб клієнти повертались до компанії з новими замовленнями знов. І знов. І знов.

Керівник проєктів (проджект-менеджер)

Photo courtesy of olivia mew(CC No Derivatives)

В технічних компаніях, цифрових агенціях та вебстудіях є поширеною позиція керівника проєкту (проджект-менеджера).

На відміну від креативного директора, артдиректора чи дизайн-директора, керівник проєкту, як правило, більше зосереджений саме на плануванні процесів в проєкті. Він має максимально чітко формулювати завдання, слідкувати за тим, щоб все, що було замовлене клієнтом, було виконано командою в повному обсязі, на належному рівні та у відповідний час.

В невеликих компаніях роль акаунт-менеджера поєднується з позицією керівника проєктів.

На завершення

Це, звісно, лише незначна частина фахівців, з якими доводиться мати справу дизайнеру, що починає працювати в креативній компанії.

Насправді як ми вже писали в цьому матеріалі, поділ на окремі ролі є дещо умовним. Для невеликих компаній є досить характерною ситуація, коли дизайнер безпосередньо спілкується з клієнтом (тобто, виконує функцію акаунт-менеджера) або пише тексти (тобто, стає ненадовго копірайтером).

Це не звужує його дизайнерських якостей, а навпаки — додає ще більшої цінності. Адже будь-яка додаткова навичка є цінним доповненням до вашого портфоліо. Ну а про портфоліо ми докладно розповімо в завершальному матеріалі циклу.

Source — cases.media

Інклюзивний веб дизайн

Вебдизайн, що не виключає жодного користувача.

Тренди веб-дизайну другої половини 2023 року

Десять цікавих трендів, про які варто знати.

А ви знали, що все навколо нас - безбарвне?

Колір — це явище, пов'язане зі сприйняттям світла людським оком. Він грає важливу роль для нас у розумінні навколишнього світу.

Як використовувати Pinterest з максимальною користю

Якщо ви не знайомі з усіма перевагами Pinterest, ці поради вам допоможуть. Дізнайтеся, які можливості пропонує Pinterest і як отримати від нього максимальну користь!

Великий огляд дизайн-трендів на 2024 рік

У цій статті зібрани ключові дизайн-тренди на 2024 рік та розподілени за 8 темами, що будуть у фокусі цього року.